ANALIZA MAGAZYNOWANIA ENERGII W UKŁADZIE CAES SPRZĘŻONYM Z GRUNTOWYM MAGAZYNEM CIEPŁA - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

ANALIZA MAGAZYNOWANIA ENERGII W UKŁADZIE CAES SPRZĘŻONYM Z GRUNTOWYM MAGAZYNEM CIEPŁA

Abstrakt

Elastyczne i dyspozycyjne elektrownie przyczynią się do trwającego procesu transformacji Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA (PSE), ponieważ kompensują wahania energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii, takich jak wiatr i fotowoltaika. W tym kontekście zasobniki CAES (Compressed Air Energy Storage) są obecnie jedyną alternatywą dla magazynów z wykorzystaniem elektrowni szczytowo-pompowych ze względu na możliwości uzyskania stosownej pojemności energetycznej magazynu. Wadą niniejszych instalacji jest strata ciepła wywołana wychłodzeniem powietrza po sprężeniu. W niniejszej pracy w pierwszej kolejności przeanalizowano sytuację współpracy obecnych elektrowni konwencjonalnych z farmami wiatrowymi, a następnie w oparciu o modele termodynamiczne przedstawiono wyniki procesu magazynowania energii w układzie CAES sprzężonym z rekuperacją za turbiną gazową. Zaproponowano również rozwiązanie z gruntowym wymiennikiem ciepła, ponieważ grunt ze względu na swoje własności może pełnić rolę magazynu energii cieplnej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej strony 754 - 759,
ISSN: 0013-7294
Język:
polski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Hyrzyński R., Ziółkowski P., Gotzman S., Kraszewski B., Badur J.: ANALIZA MAGAZYNOWANIA ENERGII W UKŁADZIE CAES SPRZĘŻONYM Z GRUNTOWYM MAGAZYNEM CIEPŁA// Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej -,iss. 11(785) (2020), s.754-759
Źródła finansowania:
  • część artykułu została wykonana na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej w ramach subwencji badawczej nr 033740/DS Młodzi Naukowcy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 54 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi