Analiza Niezawodności Człowieka w Ramach Funkcji związanych z Bezpieczeństwem w Przykładowej Instalacji - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza Niezawodności Człowieka w Ramach Funkcji związanych z Bezpieczeństwem w Przykładowej Instalacji

Abstrakt

W analizie bezpieczeństwa funkcjonalnego systemów sterowania i zabezpieczeń należy określić wymagany poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL w procesie analizy ryzyka, a następnie zweryfikować ten poziom stosując odpowiednie metody modelowania probabilistycznego. Działania człowieka mogą mieć istotny wpływ na realizację funkcji bezpieczeństwa. Wpływ ten ocenia się na podstawie wyników analizy niezawodności człowieka HRA. W niniejszym rozdziale porusza się niektóre kwestie metodyczne dotyczące analizy czynników ludzkich w ocenie systemów związanych z bezpieczeństwem, w tym analizy niezawodności człowieka. Przedstawiono porównanie różnych sposobów oceny prawdopodobieństwa błędu człowieka dla wybranego scenariusza awaryjnego rozpatrywanego w ramach realizowanej funkcji bezpieczeństwa. Przedstawiono także symulator przykładowej instalacji procesowej posiadający interfejs graficzny rozbudowany o funkcje umożliwiające dokonanie analizy działań operatora w sytuacjach nienormalnych.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
W : Advanced Systems for Automation and Diagnostics = Zaawansowane Systemy Automatyki i Diagnostyki strony 167 - 178
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Piesik E., Kosmowski K., Śliwiński M.: Analiza Niezawodności Człowieka w Ramach Funkcji związanych z Bezpieczeństwem w Przykładowej Instalacji// W : Advanced Systems for Automation and Diagnostics = Zaawansowane Systemy Automatyki i Diagnostyki/ ed. Zdzisław Kowalczuk, Mariusz Domżalski Gdańsk: PWNT Pomeranian Science and Technology Publishers, 2015, s.167-178
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 83 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi