Analiza numeryczna mikrofalowego modułu plazmowego do produkcji wodoru - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza numeryczna mikrofalowego modułu plazmowego do produkcji wodoru

Abstrakt

Mikrofalowy moduł plazmowy (MMP) służy do produkcji wodoru poprzez reforming węglowodorów. W pracy przedstawiono wyniki optymalizacji transferu energii w MMP o strukturze współosiowej zasilanym falowodem WR 340. W omawianym MMP wyładowanie mikrofalowe powstaje pod ciśnieniem atmosferycznym, a częstotliwość pracy wynosi 2,45 GHz. Wyniki analizy numerycznej pokazują,że dla wybranej konfiguracji MMP minimalny stosunek mocy fali odbitej do mocy fali padającej osiąga wartości poniżej 5% w szerokim zakresie zmian położenia elementu strojącego.

Autorzy (3)

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Prace Instytutu Elektrotechniki strony 105 - 114,
ISSN: 0032-6216
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Sobański M., Jasiński M., Mizeraczyk J.: Analiza numeryczna mikrofalowego modułu plazmowego do produkcji wodoru// Prace Instytutu Elektrotechniki. -., nr. 261 (2013), s.105-114
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi