Analiza numeryczna zachowania się odłącznika wysokiego napięcia SGF 245 poddanego obciążeniom sejsmicznym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza numeryczna zachowania się odłącznika wysokiego napięcia SGF 245 poddanego obciążeniom sejsmicznym

Abstrakt

Przedstawiono wyniki analizy numerycznej zachowania się odłącznika wysokiego napięcia SGF 245 podczas trzęsienia ziemi. W analizie zastosowano model odłącznika zaimplementowany w programie MES. W pierwszym etapie wykonano analizę modalną w celu weryfikacji dokładności modelu numerycznego. Następnie przeprowadzono dokładną nieliniową analizę dynamiczną przy wystąpieniu wymuszenia opisanego składową NS trzęsienia ziemi El Centro z 1940 roku. Wyniki analizy dowodzą, iż krytycznym miejscem konstrukcji jest połączenie pomiędzy kolumną a ramą podstawy, w którym to zaobserwowano największe wartości naprężeń.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Czasopismo Techniczne nr T. 107, strony 23 - 29,
ISSN: 0011-4561
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Dembowski P., Jankowski R.: Analiza numeryczna zachowania się odłącznika wysokiego napięcia SGF 245 poddanego obciążeniom sejsmicznym// Czasopismo Techniczne. -Vol. T. 107., nr. z. 11 (2010), s.23-29
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi