NUMERYCZNA ANALIZA ZACHOWANIA SIĘ KOLIDUJĄCYCH ZE SOBĄ BUDYNKÓW STALOWYCH PODDANYCH OBCIĄŻENIOM SEJSMICZNYM - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

NUMERYCZNA ANALIZA ZACHOWANIA SIĘ KOLIDUJĄCYCH ZE SOBĄ BUDYNKÓW STALOWYCH PODDANYCH OBCIĄŻENIOM SEJSMICZNYM

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników nieliniowej analizy numerycznej dotyczącej zachowania się dwóch budynków o konstrukcji stalowej zderzających się ze sobą w wyniku oddziaływań sejsmicznych. W badaniach uwzględniono wpływ efektu prędkości odkształcenia na zachowanie się budowli, co dotychczas nie było analizowane. Model numeryczny oraz analiza dynamiczna, dla składowej NS trzęsienia ziemi El Centro z 1940 roku, wykonane zostały przy użyciu Metody Elementów Skończonych (MES) w programie MSC Marc 2008. Przed przystąpieniem do analizy dynamicznej wykonano analizę modalną w celu określenia dominujących częstotliwości drgań własnych konstrukcji oraz odpowiadających im postaci drgań. Wyniki analizy numerycznej pokazują, iż efekt prędkości odkształcenia może mieć istotny wpływ na odpowiedź kolidujących ze sobą budynków stalowych poddanych obciążeniom dynamicznym, prowadząc do zmniejszenia ich odpowiedzi.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Aktualne problemy wpływów sejsmicznych i parasejsmicznych na budowle : Zagadnienia normalizacyjne i materiałowo-konstrukcyjne dotyczące wpływów sejsmicznych i parasejsmicznych.- Tom I strony 89 - 99
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Sołtysik B., Jankowski R.: NUMERYCZNA ANALIZA ZACHOWANIA SIĘ KOLIDUJĄCYCH ZE SOBĄ BUDYNKÓW STALOWYCH PODDANYCH OBCIĄŻENIOM SEJSMICZNYM// W : Aktualne problemy wpływów sejsmicznych i parasejsmicznych na budowle : Zagadnienia normalizacyjne i materiałowo-konstrukcyjne dotyczące wpływów sejsmicznych i parasejsmicznych.- Tom I/ ed. Krzysztof Stypuła Kraków: Politechnika Krakowska, 2015, s.89-99
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi