Analiza porównawcza równoległych energetycznych filtrów aktywnych - typowego (prądowego) i napięciowego, pracujących w sieciach o różnych topologiach - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza porównawcza równoległych energetycznych filtrów aktywnych - typowego (prądowego) i napięciowego, pracujących w sieciach o różnych topologiach

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych równoległych, energetycznych filtrów aktywnych w różnych warunkach pracy. Porównano typowy układ równoległego filtra aktywnego, pracujący w oparciu o pomiar odkształcenia prądu odbiornika z układem pracującym na bazie identyfikacji odkształceń napięcia sieci.

Cytowania

 • 0

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 1

  Scopus

Autorzy (3)

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Przegląd Elektrotechniczny nr 1, strony 117 - 121,
ISSN: 0033-2097
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Grugel P., Strzelecki R., Kłosowski Z.: Analiza porównawcza równoległych energetycznych filtrów aktywnych - typowego (prądowego) i napięciowego, pracujących w sieciach o różnych topologiach// Przegląd Elektrotechniczny -Vol. 1,iss. 7 (2015), s.117-121
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15199/48.2015.07.32
Bibliografia: test
 1. Strzelecki R., Supronowicz H., Filtracja harmonicznych w sieciach zasilających prądu przemiennego, Wyd. Adam Marszałek, 1999
 2. Akagi H., Watanabe E.H., Aredes M., Instantaneous power theory and applications to power conditioning, IEEE Press 2007 otwiera się w nowej karcie
 3. Bhattacharya A., Chakraborty C., Bhattachatya S., Shunt Compensation -Reviewing Taditional Methods of Reference Current Generation, IEEE Industrial Electronics Magazine, 2009 otwiera się w nowej karcie
 4. Cheng P.T., Lee T.L., Distributed Active Filter Systems (DAFSs): A New Approach to Power System Harmonics, IEEE Transactions on Industry Applications, Vol. 42, No. 5, 2006 otwiera się w nowej karcie
 5. Lee T.L., Cheng P.T., Akagi H., Fujita H., A Dynamic Tuning Method for Distributed Active Filter Systems, IEEE Transactions on Industry Applications, Vol. 44, No. 2, 2008 otwiera się w nowej karcie
 6. Lee T.L., Li J.C., Cheng P.T., Discrete Frequency Tuning Active Filter for Power System Harmonics, IEEE Transactions on Power Electronics, Vol. 24, No. 5
 7. Lee T.L., Li J.C., Cheng P.T., Discrete Frequency Tuning Active Filter for Power System Harmonics, Power Electronics Specialists Conference, 2008 otwiera się w nowej karcie
 8. Chen Z., Blaabjerg F., Pederson J. K., Harmonic Resonance Damping with A Hybrid Compensation System in Power Systems with Dispersed Generation, 35th Annual IEEE Power Electronics Specialists Conference, 2004 otwiera się w nowej karcie
 9. Huan Y.Z., Du Y., A Novel Shunt Active Power Filter Based on Voltage Detection for Harmonic Voltage Mitigation, IEEE, 2007 otwiera się w nowej karcie
 10. Grugel P., Strzelecka N., Problem stabilności energetycznych, równoległych napięciowych filtrów aktywnych. Przegląd Elektrotechniczny, nr 12/2014 otwiera się w nowej karcie
 11. Wojciechowski D., Estymator SEM sieci o wysokiej dynamice odtwarzania -zastosowanie w układzie sterowania równoległym filtrem aktywnym, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 62, 2009
 12. Grugel P., Wpływ tolerancji parametrów elektrycznych dławika sprzęgającego na czułość równoległego filtra aktywnego, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 78, 2013
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi