Analiza projektowa siłowni jądrowej z reaktorem IV generacji typu SCWR (reaktor chłodzony wodą w stanie nadkrytycznym) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza projektowa siłowni jądrowej z reaktorem IV generacji typu SCWR (reaktor chłodzony wodą w stanie nadkrytycznym)

Abstrakt

W referacie przedstawiono analizę projektową siłowni jądrowej z reaktorem IV generacji. Na początku przedstawiono cele badań Międzynarodowego Forum IV Generacji oraz listę najbardziej obiecujących technologii. Do analizy wybrany został reaktor chłodzony wodą w stanie nadkrytycznym. Przedstawiono schemat obiegu i jego parametry w charakterystycznych punktach. Zestawione w tabeli wielkości zadane użyto do obliczenia sprawności obiegu, a następnie do jej optymalizacji na podstawie ciśnienia podziału. Szczegółowe obliczenia termodynamiczno-przepływowe pozwoliły na określenie liczby stopni poszczególnych części turbin i wykonanie wykresów obrazujących długości łopatek kierowniczych i wirnikowych

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Współczesne technologie i konwersja energii. Tom I strony 251 - 259
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Izwantowski M.: Analiza projektowa siłowni jądrowej z reaktorem IV generacji typu SCWR (reaktor chłodzony wodą w stanie nadkrytycznym)// Współczesne technologie i konwersja energii. Tom I/ ed. praca zbiorowa pod red. J. Szantyra Politechnika Gdańska: Wydział Mechaniczny, 2013, s.251-259
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 52 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi