Analiza regresji właściwości mechanicznych i składu chemicznego dla prętów ze stali 30G2F i 35G2 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza regresji właściwości mechanicznych i składu chemicznego dla prętów ze stali 30G2F i 35G2

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki analizy regresji właściwości mechanicznych i składu chemicznego stali gatunku 35G2 i 30G2F w oparciu o model uwzględniający stan obróbki cieplnej jak i mechanizmy umocnienia. Stwierdzono, że wyższa korelacja w modelu występuje dla własności wytrzymałościowych niż plastycznych badanych stali.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Krzysztofowicz K.: Analiza regresji właściwości mechanicznych i składu chemicznego dla prętów ze stali 30G2F i 35G2// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi