Analiza strukturalna stali 2H13 przetopionej wiązką lasera CO2 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza strukturalna stali 2H13 przetopionej wiązką lasera CO2

Abstrakt

Przedstawiono badania porównawcze mikrostruktury stali 2H13 po przetopieniu jej powierzchni wiązką lasera CO2 o mocy 6 kW i po konwencjonalnym hartowaniu. Badania wykazały niejednorodność składu chemicznego i twardości struktury otrzymanej w wyniku laserowego przetapiania stali 2H13.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Materiały i Technologie : roczniki naukowe Pomorskiego Oddziału PTM strony 191 - 194,
ISSN: 1731-223X
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Szkodo M.: Analiza strukturalna stali 2H13 przetopionej wiązką lasera CO2// Materiały i Technologie : roczniki naukowe Pomorskiego Oddziału PTM. -., nr. 1(1) (2003), s.191-194
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi