Analiza właściwości emiterów impulsowych pola elektromagnetycznego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza właściwości emiterów impulsowych pola elektromagnetycznego

Abstrakt

W pracy przedstawiono analizę porównawczą wybranych emiterów pola elektromagnetycznego w oparciu o badania symulacyjne. Badane emitery różnią się kształtem i rozmiarem elementów składowych. Analiza dotyczy właściwości impulsów pola elektromagnetycznego. Porównano właściwości kierunkowe, efektywności emisji oraz częstotliwości własne emiterów. Wskazano na najbardziej korzystną z punktu widzenia tych parametrów konstrukcje emitera.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering wydanie 93, strony 9 - 20,
ISSN: 1897-0737
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Nowak M., Jakubiuk K., Kowalak D.: Analiza właściwości emiterów impulsowych pola elektromagnetycznego// Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering. -., iss. 93 (2018), s.9-20
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.21008/j.1897-0737.2018.93.0001
Źródła finansowania:
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 35 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi