Analiza wrażliwości dwuteowego pręta cienkościennego ze względu na zmiany parametrów przewiązek - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza wrażliwości dwuteowego pręta cienkościennego ze względu na zmiany parametrów przewiązek

Abstrakt

Praca jest poświęcona analizie wrażliwości dwuteowego pręta cienkościennego o przekroju dwuteowym. Wyznaczono linie wpływowe zmian kątów skręcenia ze względu na zmiany szerokości przewiązek. Rezultaty otrzymane dla klasycznej teorii Własowa prętów cienkościennych o przekroju nieodkształcalnym porównano z wynikami analizy z zastosowaniem koncepcji superelementu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria i Budownictwo nr 59, strony 41 - 43,
ISSN: 0021-0315
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kreja I., Szymczak C.: Analiza wrażliwości dwuteowego pręta cienkościennego ze względu na zmiany parametrów przewiązek// Inżynieria i Budownictwo. -Vol. 59., nr. 1 (2003), s.41-43
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi