ANALIZA ZDERZEŃ POMIĘDZY STALOWYMI KONSTRUKCJAMI USTAWIONYMI W SZEREGU Z UWZGLĘDNIENIEM ZDERZAKÓW STYROPIANOWYCH - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

ANALIZA ZDERZEŃ POMIĘDZY STALOWYMI KONSTRUKCJAMI USTAWIONYMI W SZEREGU Z UWZGLĘDNIENIEM ZDERZAKÓW STYROPIANOWYCH

Abstrakt

Zderzenia pomiędzy sąsiadującymi konstrukcjami są zjawiskiem wielokrotnie obserwowanym podczas umiarkowanych i silnych wstrząsów sejsmicznych. Z perspektywy urbanizacji i potrzeby budowania w coraz większym zagęszczeniu stanowi to temat wielu badań numerycznych oraz eksperymentalnych. Celem niniejszego artykułu jest analiza zderzeń pomiędzy stalowymi modelami konstrukcji, ustawionymi w szeregu oraz poddanymi wymuszeniom sejsmicznym. W pracy tej uwzględniono zderzaki styropianowe o grubości 20 mm umieszczone w przerwie dylatacyjnej pomiędzy poszczególnymi modelami oraz ich wpływ na odpowiedź konstrukcji. Obciążenie sejsmiczne wygenerowano na stole sejsmicznym, znajdującym się w Laboratorium Katedry Konstrukcji Metalowych i Zarządzania w Budownictwie Politechniki Gdańskiej. Analiza wyników wskazuje na istotny wpływ zderzeń, które wynikają z różnic w parametrach dynamicznych modeli oraz niedostatecznej przerwy pomiędzy nimi, na odpowiedź konstrukcji prowadząc do jej zwiększenia. Ponadto stwierdzono związek pomiędzy wielkością dynamicznego obciążenia, a zastosowaniem zderzaków styropianowych pomiędzy konstrukcjami.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach dostępnych w wersji elektronicznej [także online]
Opublikowano w:
Dokonania Młodych Naukowców strony 558 - 562,
ISSN: 2300-4436
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi