|Analiza zmian funkcjonowania transportu zbiorowego wynikających z budowy węzłów integracyjnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

|Analiza zmian funkcjonowania transportu zbiorowego wynikających z budowy węzłów integracyjnych

Abstrakt

Coraz częstszym problemem zauważalnym podczas modernizacji lub przebudowy sieci transportowej miasta jest integrowanie środków transportu. Rozwiązaniem tej sytuacji jest budowa węzłów przesiadkowych umożliwiających lepszy dostęp do transportu publicznego. Niesie to za sobą skutki w postaci modyfikacji funkcjonowania linii transportu zbiorowego, co daje możliwość poszerzenia oferty przewozowej oraz efektywnego wykorzystania potencjału przewozowego poszczególnych rodzajów środków transportu. Wprowadzane w ten sposób zmiany są istotnym czynnikiem wpływającym na zmiany popytu na podróże transportem zbiorowym. W referacie opisano, jakie zmiany w sieci transportowej miasta przynosi powstanie węzłów przesiadkowych, które stoją przed wyzwaniem zaspokojenia wymogów podróżnych. Przedstawiono również sposoby zmian przebiegu linii transportu zbiorowego na przykładzie Gdańska, a także dokonano porównania opisanych rozwiązań, które mają na celu integrację oferty przewozowej. Przeanalizowane zostały zmiany zachowań pasażerów wynikających ze zmian w sieci transportowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Drogownictwo strony 290 - 295,
ISSN: 0012-6357
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Łada M., Birr K.: |Analiza zmian funkcjonowania transportu zbiorowego wynikających z budowy węzłów integracyjnych// Drogownictwo. -., iss. 9 (2017), s.290-295
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 67 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi