Analiza zmienności fizyczno-chemicznej słodkich wód podziemnych w strefie kontaktu z wodami słonymi na przykładzie rejonów nadmorskich i niecek endoreicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza zmienności fizyczno-chemicznej słodkich wód podziemnych w strefie kontaktu z wodami słonymi na przykładzie rejonów nadmorskich i niecek endoreicznych

Abstrakt

Charakter zmienności składu chemicznego słodkich wód podziemnych kontaktujacych się z wodami słonymi omówiono na przykładzie dwóch środowisk hydrogeologicznych - rejonów nadmorskich i niecek endoreicznych suchych klimatów. oceniono zasady funkcjonowania systemów wodonośnych w warunkach naturalnego kontaktu wód słodkich ze słonymi oraz wypracowano efektywną metodykę badawczą do wyznaczania tej strefy w zróżnicowanych środowiskach hydrogeologicznych. Opracowano charakterystykę hydrogeologiczną warunków krążenia wód, z wydzieleniem stref zasilania, tranzytu i drenażu, określono zmienność czasową i przestrzenną składu chemicznego, kontaktujących się wód oraz ustalono procesy decydujące o formowaniu się składu chemicznego analizowanych wód. Opracowano koncepcyjny i numeryczny model hydrochemiczny tej strefy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Pruszkowska-Caceres M.: Analiza zmienności fizyczno-chemicznej słodkich wód podziemnych w strefie kontaktu z wodami słonymi na przykładzie rejonów nadmorskich i niecek endoreicznych. Gdańsk: Wydaw. Politechniki Gdańskiej, 2012.154 s. ISBN 978-83-7348-426-9
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 100 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi