Występowanie i skład chemiczny płytkich wód podziemnych w centralnej części Pojezierza Kaszubskiego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Występowanie i skład chemiczny płytkich wód podziemnych w centralnej części Pojezierza Kaszubskiego

Abstrakt

W artykule przedstawiono ocenę składu chemicznego płytkich wód podziemnych występujących w centralnej, najwyżej wyniesionej części Pojezierza Kaszubskiego oraz analizę zależności kształtowania się ich chemizmu od warunków hydrogeologicznych i hydrodynamicznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 3 - 7,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Jaworska-Szulc B., Pruszkowska-Caceres M., Przewłócka M.: Występowanie i skład chemiczny płytkich wód podziemnych w centralnej części Pojezierza Kaszubskiego// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. 1 (2016), s.3-7
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi