Analizator protokołu IAX2 dla rejestratora rozmów VoIP - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analizator protokołu IAX2 dla rejestratora rozmów VoIP

Abstrakt

W artykule przedstawiono koncepcję i sposób realizacji analizatora sygnalizacji i rejestratora mediów dla protokołu IAX2 (Inter-Asterisk Exchange) wykorzystywanego w technologii VoIP. Praca zawiera omówienie podstawowych cech rejestratorów VoIP i umiejscowienie w nich analizatora IAX2. Omówiona została koncepcja i wymagania dotyczące analizatora oraz rejestratora w postaci dodatkowego modułu do istniejącego już rozwiązania firmy DGT rejestratora NetCRR2. Następnie opisano realizację tego modułu i funkcjonalność najważniejszych jego bloków. Na koniec scharakteryzowano testy jakim poddano to rozwiązanie i omówiono otrzymane wyniki.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 1406 - 1415,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kaczmarek S., Szymański L., Karbownik A.: Analizator protokołu IAX2 dla rejestratora rozmów VoIP// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. Nr 8-9 [CD] (2010), s.1406-1415
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi