Analysis of material properties of technical fabric for hanging roofs andpneumatic shells. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analysis of material properties of technical fabric for hanging roofs andpneumatic shells.

Abstrakt

Przedyskutowano zastosowanie w metodzie elementów skończonych specjalnego modelu elementu do analizy tkanin technicznych. Przedstawiono specjalne postępowanie z typowym elementem w płaskim w stanie naprężenia, tak aby uwzględnić można było zjawiska charakterystyczne dla tkanin technicznych. Zaproponowany model pozwala na zastosowanie niesprężystych związków konstytutywnych a w szczególności związków lepkoplastycznych. Opisano doświadczenia przeprowadzone w celu identyfikacji parametrów materiałowych modelu Chaboche´a i Bodnera- Partoma. Doświadczenia były prowadzone na tkaninie ''Panama'' produkowanej przez firmę Settler. Podano najważniejsze równania obu modeli dla tkaniny technicznej oraz wyniki identyfikacji metodą najmniejszych kwadratów i zaproponowano metodę weryfikacji tych wyników. W końcu przedstawiono przykład obliczeń dachu wiszącego ( w kształcie paraboloidy hiperbolicznej). Porównano wyniki obliczeń w przypadku zastosowania związków sprężystych i lepkoplastycznych w trakcie modelowania napinania przekrycia.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Archives of Civil Engineering nr 49, strony 277 - 294,
ISSN: 1230-2945
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kłosowski P., Zagubień A.: Analysis of material properties of technical fabric for hanging roofs andpneumatic shells. // Archives of Civil Engineering. -Vol. 49., nr. 3 (2003), s.277-294
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 31 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi