ANALYSIS OF THE LOAD-CARRYING CAPACITY OF A HYDRODYNAMIC WATER-LUBRICATED BEARING IN A HYDROELECTRIC POwER PLANT - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

ANALYSIS OF THE LOAD-CARRYING CAPACITY OF A HYDRODYNAMIC WATER-LUBRICATED BEARING IN A HYDROELECTRIC POwER PLANT

Abstrakt

The paper presents an analysis of the load-carrying capacity of a historic hydrodynamic water-lubricated radial bearing of an unconventional segment design installed in the Braniewo Hydroelectric Power Plant. The aim of the calculations was to determine whether the bearing operates in the conditions of hydrodynamic or mixed lubrication, as well as to establish the optimal geometry of the axial grooves allowing for the highest load-carrying capacity. Computer simulations were performed using proprietary ARTbear software developed at Machine Design and Vehicles Department of Gdańsk University of Technology. The calculation results led to the creation of the technical documentation of the bearing’s modernization serving to increase its lifespan and reliability.

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
TRIBOLOGIA wydanie 2, strony 103 - 110,
ISSN: 0208-7774
Język:
angielski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Olszewski A., Żochowski T., Gołębiewski G.: ANALYSIS OF THE LOAD-CARRYING CAPACITY OF A HYDRODYNAMIC WATER-LUBRICATED BEARING IN A HYDROELECTRIC POwER PLANT// TRIBOLOGIA. -., iss. 2 (2018), s.103-110
Bibliografia: test
 1. Anderson P.: Water-Lubricated and Dry Running Properties of Ceramic Journal Bearings. Tribotest 2003, Vol. 10, pp. 147-164. otwiera się w nowej karcie
 2. Beatty J.R., Cornell D.H.: Laboratory testing rubber bearings. The American Society of Mechanical Engineers, Rubber Age, December 1949. otwiera się w nowej karcie
 3. Dąbrowski L., Wasilczuk M.: Analiza możliwości stosowania łożysk smarowanych wodą w turbinach wodnych. Tribologia 1997, R. 28, s. 576-584.
 4. Ginzburg i in.: Carrying capacity of polymers and polymeric composites in water-lubricated friction against metals. Journal of Friction and Wear 2011, Vol. 32, Iss. 3, pp. 150-163.
 5. Glacier RPB.: Glacier-Kemel ceramic, axial & radial bearings. The Glacier Metal Co. 1999. otwiera się w nowej karcie
 6. Hother-Lushington S.: Water lubricated bearings. Tribology International 1976, Vol. 9, pp. 257-260. otwiera się w nowej karcie
 7. Kato K.: Water lubrication of ceramics. 2 th World Tribology Congress, Wienna 2001, CD-ROM. otwiera się w nowej karcie
 8. Konchakovskii V.A., Miroshnikov V.N., Usanovich L.Yu., Fedorchenko I.M, Yampolskii I.D.: Operating Properties of Water Lubricated Composite Bearings. Soviet Powder Metallurgy and Metal Ceramics 1977, Vol. 16, Iss. 6, pp. 469-473. otwiera się w nowej karcie
 9. Lignum-Vitae Self Lubricated Bearings. www.lignum-vitae.com.
 10. LI-Jing Z., You-Qiang W.: The Thermal Elastohydrodynamic Lubrication Analysis of Seawater-lubricated Thordon Bearings. Advanced Material Research 2011, pp. 396-368.
 11. Litwin W., Olszewski A., Wodtke M.: Shaft Misalignment Influence on Water Lubricated Turbine Sliding Bearings with Various Bush Modules of Elasticity. Key Engineering Materials: Fundamentals of Machine Design 2012, Vol. 490, pp. 128-134. otwiera się w nowej karcie
 12. Litwin W., Olszewski A.: Assessment of possible application of water lubricated sintered brass slide bearing for marine propeller shaft. Polish Maritime Research 2012, Vol. 19, Iss. 4, pp. 54-61. otwiera się w nowej karcie
 13. Litwin W., Olszewski A.: Properties comparison of two water lubricated rubber bearings based on experimental test. International Joint Tribology Conference, Denver, October 8-10, 2012. otwiera się w nowej karcie
 14. Litwin W.: Studium problemów badawczych oraz konstrukcyjnych okrętowych łożysk ślizgowych wałów głównych smarowanych wodą. Seria: Monografie, nr 130. Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2013. otwiera się w nowej karcie
 15. Neyman A., Olszewski A., Wasilczuk M.: Ecological bearing systems for water turbines -two research programs aimed at making water turbines more "eco-friendly". Tribology science and application. Vienna, April 23-27, 2003.
 16. Neyman A., Olszewski A., Wasilczuk M.: Łożyska ślizgowe smarowane wodą. Tribologia 2005, nr 4, s. 205-219.
 17. Nisaka H., Harano Maizawa K.: Development on ceramics application to water turbine bearings. Turbomachinery 2004, Vol. 32, pp. 681-686.
 18. Olszewski A., Wodtke M., Hryniewicz P.: Powłoki fluoropolimerowe oraz przeciwzatarciowe w łożyskach foliowych smarowanych wodą. Tribologia. Teoria i Praktyka 2007, t. 38, nr 1 (211), s. 93-104. otwiera się w nowej karcie
 19. Olszewski A., Wodtke M., Hryniewicz P.: Water lubricated foil bearing -numerical model and experimental investigation. International Tribology Conference. Hiroshima 2011, October 30 -November 3. otwiera się w nowej karcie
 20. Olszewski A.: Tarcie płynne w łożyskach ceramicznych. Tribologia 2002, nr 2 (182), s. 531-545. otwiera się w nowej karcie
 21. Olszewski A.: Studia nad czynnikami wpływającymi na obciążalność i charakterystyki tribologiczne poprzecznych hydrodynamicznych łożysk ślizgowych smarowanych wodą. Monografia nr 150. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej 2015, s. 183.
 22. Litwin W., Olszewski A.: Water-Lubricated Sintered Bronze Journal Bearings -Theoretical and Experimental Research. Tribology Transactions. Vol. 57, nr 1 2014, s.114-122. otwiera się w nowej karcie
 23. Orndorf R.L. Jr.: Water-lubricated rubber bearings, history and new developments. Naval Engineers Journal 1985, Vol. 10, pp. 39-52. otwiera się w nowej karcie
 24. Wodtke M., Olszewski A., Hryniewicz P.: Water lubricated foil bearing -experimental and numerical examination. NordTrib 2008. 13 th Nordic Symposium on Tribology. Tampere, Finland, 10-13 June.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 99 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi