Anthrapyridones, a novel group of antitumour non-cross resistant anthraqui-none analogues. Synthesis and molecular basis of the cytotoxic activity towards K562/DOX cells - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Anthrapyridones, a novel group of antitumour non-cross resistant anthraqui-none analogues. Synthesis and molecular basis of the cytotoxic activity towards K562/DOX cells

Abstrakt

Opracowano syntezę nowej grupy związków z grupy antrapirydonów z odpowiednimi hydrofobowymi lub hydrofilowymi podstawnikami. Badano działanie tych związków na komórkach K562/S i K562/DOX (nadekspresja P-glikoproteiny). Stwierdzono, że zwiększenie lipofilowości zwiększa szybkość P-gp zależnego efluksu z komórki.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
BRITISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY nr 135, strony 1513 - 1523,
ISSN: 0007-1188
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Tarasiuk J., Stefańska B., Plodzich I., Tkaczyk-Gobis K., Seksek O., Martelli S., Garnier-Suillerot A., Borowski E.: Anthrapyridones, a novel group of antitumour non-cross resistant anthraqui-none analogues. Synthesis and molecular basis of the cytotoxic activity towards K562/DOX cells// BRITISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY. -Vol. 135., (2002), s.1513-1523
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi