Antibacterial and antioxidant activity of the secondary metabolites from in vitro cultures of alice sundew (drosera aliciae) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Antibacterial and antioxidant activity of the secondary metabolites from in vitro cultures of alice sundew (drosera aliciae)

Abstrakt

Rośliny owadożerne (D. aliciae) produkują metabolity wtórne, farmakologicznie czynne substancje. Na wzrost akumulacji tychże substancji w tkankach roślin owadożernych ma wpływ dodatek elicytora. W pracy przedstawiono zarówno optymalizacje warunków hodowli roślin, jak również prawdopodobne mechanizmy działania bakteriobójczego. Końcowego oznaczenia zawartości metabolitów w ekstraktach roślinnych dokonano techniką chromatografii cieczowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
BIOTECHNOLOGY AND APPLIED BIOCHEMISTRY nr 53, strony 175 - 184,
ISSN: 0885-4513
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Królicka A., Szpitter A., Maciąg M., Biskup E., Gilgenast-Krasińska E., Romanik G., Kamiński M., Węgrzyniak G., Łojkowska E.: Antibacterial and antioxidant activity of the secondary metabolites from in vitro cultures of alice sundew (drosera aliciae) // BIOTECHNOLOGY AND APPLIED BIOCHEMISTRY. -Vol. 53, nr. iss. 3 (2009), s.175-184
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 52 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi