Spektrometria mas jako narzędzie umożliwiające poznanie metabolomu-główne strategie i wyzwania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Spektrometria mas jako narzędzie umożliwiające poznanie metabolomu-główne strategie i wyzwania

Abstrakt

Badania z zakresu metabolomiki ukierunkowane są na wykrywanie i oznaczanie endogennych związków małocząsteczkowych o masie <1000 Da (np. aminokwasy, cukry, lipidy) w próbkach biologicznych takich jak płyny biologiczne (głównie krew i mocz) oraz kondensaty wydychanego powietrza. Ze względu na szerokie spektrum występowania i niskie poziomy stężeń metabolitów w próbkach, analizy metabolomiczne wymagają stosowania technik o wysokiej czułości i selektywności w stosunku do próbek charakteryzujących się złożonym składem matrycy, takich jak wysokosprawna chromatografia cieczowa sprzężona ze spektrometrią mas. Strategie analityczne wykorzystywane w badaniach metabolomicznych oparte o technikę LC-MS w zależności od spodziewanego efektu można przeprowadzić w dwojaki sposób: stosując analizę niecelowaną lub celowaną. Każde z tych podejść wymaga zastosowania odmiennych rozwiązań instrumentalnych i stanowi duże wyzwanie dla chemika analityka.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 18 - 24,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Aszyk J., Namieśnik J., Kot-Wasik A.: Spektrometria mas jako narzędzie umożliwiające poznanie metabolomu-główne strategie i wyzwania// Analityka : Nauka i Praktyka. -., nr. 1 (2016), s.18-24
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 185 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi