Kamila Klimaszewska - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zdjęcie profilowe: dr inż. Kamila Klimaszewska

dr inż. Kamila Klimaszewska

Zatrudnienie

Obszary badawcze

Kontakt

Specjalista - asystentka Prorektora

Miejsce pracy
Gmach Główny
pokój 268 otwiera się w nowej karcie
Telefon
+48 58 347 14 74, +48 600 485 361
E-mail
kamila.klimaszewska@pg.edu.pl

Media społecznościowe

Wybrane publikacje

 • Fog water chemical composition in different geographic regions of Poland

  - ATMOSPHERIC RESEARCH - Rok 2010

  Próbki wody z mgły były pobierane za pomocą pasywnych i aktywnych próbników na trzech stacjach pobierania próbek. Miejsca pobierania próbek usutuowane były w różnych regionach geograficznych Polski. Analizowano następujące parametry: przewodność, pH, wybrane kationy i aniony. Uzyskane wyniki mogą stanowić wartościową informacje na temat chemizmu atmosfery.Statystyczna analiza wyników wskazuje na znaczne różnice w wartościach otrzymanych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Fog water chemical composition in different geographic regions of Poland

  - Rok 2007

  Próbki wody z mgły pobierane były w latach 2005-2006 na terenie Szrenicy, Zakopanego i Borucina. Analiza statystyczna ujawniła znaczące różnice w składzie chemicznym próbek wody z mgły w zależności od regionu geograficznego, wysokości pobierania próbek, ale także od momentu pobierania próbki. Stwierdzono również różnice składu chemicznego pomiędzy mgłą radiacyjna a orograficzną.

 • Chemical characterization of dew water collected in different geographic regions of Poland

  - SENSORS - Rok 2008

  Określono poziomy stężeń składników śladowych obecnych w próbkach rosy zebranych na terenach wyraźnie różniących się pod względem położenia geograficznego jak również poziomem antropopresji. Próbki rosy były zbierane na terenie ośmiu stacji pomiarowych w cyklu dobowym w okresie od sierpnia 2004 do listopada 2006 roku. W zależności od położenia miejsc zbierania próbek oraz charakteru tła emisji zanieczyszczeń dokonano podziału na...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Uzyskane stopnie/tytuły naukowe

 • 2008-01-31

  Nadanie stopnia naukowego

  dr inż. Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

wyświetlono 552 razy