Fog water chemical composition in different geographic regions of Poland - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Fog water chemical composition in different geographic regions of Poland

Abstrakt

Próbki wody z mgły były pobierane za pomocą pasywnych i aktywnych próbników na trzech stacjach pobierania próbek. Miejsca pobierania próbek usutuowane były w różnych regionach geograficznych Polski. Analizowano następujące parametry: przewodność, pH, wybrane kationy i aniony. Uzyskane wyniki mogą stanowić wartościową informacje na temat chemizmu atmosfery.Statystyczna analiza wyników wskazuje na znaczne różnice w wartościach otrzymanych wyników w zależności od regionu, wysokości nad poziom morza jak również żródła pochodzenia mgły.

Cytowania

  • 3 0

    CrossRef

  • 3 4

    Web of Science

  • 3 8

    Scopus

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
ATMOSPHERIC RESEARCH nr 95, strony 455 - 469,
ISSN: 0169-8095
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Błaś M., Polkowska Ż., Sobik M., Klimaszewska K., Nowiński K., Namieśnik J.: Fog water chemical composition in different geographic regions of Poland// ATMOSPHERIC RESEARCH. -Vol. 95, nr. iss. 4 (2010), s.455-469
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1016/j.atmosres.2009.11.008
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi