Zanieczyszczenie obecne w próbkach śniegu pobranego z warstw jako źródło informacji o stanie środowiska w dużej aglomeracji miejskiej = Pollutants present in snow samples collected from various layers of snow cover as a source of information about the state of environment in a big urban agglomeration - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zanieczyszczenie obecne w próbkach śniegu pobranego z warstw jako źródło informacji o stanie środowiska w dużej aglomeracji miejskiej = Pollutants present in snow samples collected from various layers of snow cover as a source of information about the state of environment in a big urban agglomeration

Abstrakt

Próbki śniegu pobierano przez okres około miesiąca z 12 miejsc zlokalizowanych na terenie Trójmiasta. Sześć z nich znajdowało się w pobliżu dróg komunikacyjnych o różnym natężeniu ruchu. Każde z nich miało swój punkt odniesienia oddalony od niego o około 200 m. W próbkach śniegu oznaczano pH, przewodność, zawartość wybranych anionów i kationów. Wartości pH wyznaczono przy użyciu elektrody szklanej połączonej z pH/tlenomierzem mikrokomputerowym, a przewodność konduktometrycznie. Zawartość wybranych jonów oznaczano przy użyciu metod chromatograficznych (chromatografia jonowa). W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono obecność ww. związków w próbkach śniegu na różnych poziomach stężeń, zależnie od czasu oraz miejsca pobierania próbek i warstwy.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie indeksowanym TR Master Journal List
Opublikowano w:
Ecological Chemistry and Engineering S - Chemia i Inżynieria Ekologiczna S nr 17, strony 203 - 231,
ISSN: 1898-6196
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Polkowska Ż., Demkowska I., Cichała-Kamrowska K., Namieśnik J.: Zanieczyszczenie obecne w próbkach śniegu pobranego z warstw jako źródło informacji o stanie środowiska w dużej aglomeracji miejskiej = Pollutants present in snow samples collected from various layers of snow cover as a source of information about the state of environment in a big urban agglomeration// Ecological Chemistry and Engineering S-Chemia I Inzynieria Ekologiczna S. -Vol. 17., nr. No. 2 (2010), s.203-231
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 49 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi