Apparent molar volume and compressinility of tetrabutylphosphonium bromide in various solvents - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Apparent molar volume and compressinility of tetrabutylphosphonium bromide in various solvents

Abstrakt

W oparciu o pomiary gęstości wyznaczono pozorne objętości molowe bromku czero-n-butylofosfoniowego w etanolu, 1-propanolu, 1-butanolu, acetonie i acetonitrylu w przedziale temperatur od 288,15 K do 323,15 K. Ponadto zmierzone w 298,15 K szybkości rozchodzenia się dźwięku w badanych cieczach pozwoliły obliczyć pozorne ściśliwości adiabatyczne bromku. Wielkości pozorne ekstrapolowano do nieskończenie rozcieńczonego stężenia w celu wyznaczenia wielkości granicznych. Zaobserwowano duży wpływ rozpuszczalnika na wyznaczane wielkości wolumetryczne.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA nr 55, strony 2624 - 2629,
ISSN: 0021-9568
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Krakowiak J., Grzybkowski W.: Apparent molar volume and compressinility of tetrabutylphosphonium bromide in various solvents// JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA. -Vol. 55, nr. iss. 7 (2010), s.2624-2629
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi