Application of nanofluids in selected thermal technologies - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Application of nanofluids in selected thermal technologies

Abstrakt

Some peculiarities regarding convective heat transfer of nanofluids are presented. Particularly, results of the fundamental research concerning pool boiling and single phase convection of nanofluids as well as data obtained for selected heat exchangers operated with nanofluids are discussed.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
XXII International Symposium : Research- Education- Technology ; $th International conference : Low Temperature and Waste Heat Use in communal and Industrial Energy Supply Systems strony 54 - 61
Język:
angielski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Cieśliński J.: Application of nanofluids in selected thermal technologies// XXII International Symposium : Research- Education- Technology ; $th International conference : Low Temperature and Waste Heat Use in communal and Industrial Energy Supply Systems/ ed. S. Smoleń Bremen: City University of Applied Sciences Bremen J.R. Mayer – Institut für Energietechnik, 2015, s.54-61
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi