Application of PCA and time series analysis in studies of precipitation in Tricity (Poland). - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Application of PCA and time series analysis in studies of precipitation in Tricity (Poland).

Abstrakt

Przedstawiono wyniki monitoringu zanieczyszczenia atmosfery Trójmiasta. Próbki wody opadowej pobierano w cyklach miesięcznych przez 4 lata (1998-2001)w 10 punktach. Wyniki poddano statystycznej i chemometrycznej analizie (szeregi czasowe, analiza wariancji, analiza głównych składowych). Wykazano wpływ lokalizacji punktów monitoringowych i bliskości Morza Bałtyckiego na zawartość jonów nieorganicznych w analizowanych próbkach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
ADVANCES IN ENVIRONMENTAL RESEARCH strony 337 - 349,
ISSN: 1995-0756
Język:
angielski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Astel A., Mazerski J., Polkowska Ż., Namieśnik J.: Application of PCA and time series analysis in studies of precipitation in Tricity (Poland). // ADVANCES IN ENVIRONMENTAL RESEARCH. -., nr. 8 (2004), s.337-349
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi