Application of time-frequency methods for analysis of dynamic silo flow - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Application of time-frequency methods for analysis of dynamic silo flow

Abstrakt

W artykule przedstawiono możliwość stosowania metod czasowo-częstotliwościowych w analizie dynamicznego przepływu materiału sypkiego w silosie. W pracy omówiono wyniki FT (Fourier Transform), STFT (Short Time Fourier Transform) oraz WT (Wavelet Transform)

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Niedostatkiewicz M., Rucka M., Wilde K.: Application of time-frequency methods for analysis of dynamic silo flow// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi