Applications of Alkanethiols in Organic Synthesis - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Applications of Alkanethiols in Organic Synthesis

Abstrakt

This manuscript is an update to the earlier Science of Synthesis contribution describing methods for the synthesis of alkanethiols. Thiols can be converted into sulfonic, sulfinic, sulfenic acid and their derivatives, sulfides, disulfides, polysulfides, sulfonium salts, and thiiranes, etc. These transformations are accomplished by nucleophilic displacement or addition, oxidation, condensation, or coupling reactions involving thiol group.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Science of Synthesis Knowledge Updates 2011/3 strony 239 - 280
Język:
angielski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Witt D.: Applications of Alkanethiols in Organic Synthesis// Science of Synthesis Knowledge Updates 2011/3/ Germany: Thieme, 2011, s.239-280
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi