Architektura DiffServ w środowisku Linux - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Architektura DiffServ w środowisku Linux

Abstrakt

W artykule przedstawiono problem realizacji mechanizmów obsługi dla domeny DiffServ w środowisku Linux. Następnie scharakteryzowano założenia do projektu i omówiono realizację modelu takiej domeny, na którym wykonano szereg badań parametrów jakości obsługi klas ruchu typu Expedited Forwarding (EF) i Best Effort (BE). Wyniki wykazały, że mechanizmy oferowane w środowisku Linux spełniają wymagania co do jakości dla obsługi tych klas ruchu. Dla ostatecznego potwierdzenia otrzymanych rezultatów przeprowadzone zostały badania i testy obsługi ruchu VoIP dla terminali dołączonych do sieci LAN, które to sieci spięte były przez badaną domeną DiffServ. Uzyskane wyniki testów były pozytywne.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Głuch K., Kaczmarek S.: Architektura DiffServ w środowisku Linux// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi