Automated CAD of coupled resonator filters - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Automated CAD of coupled resonator filters

Abstrakt

Gradientowa metoda optymalizacji wraz z nową definicją funkcji celu opartą na rozkładzie biegunów oraz zer funkcji transmitancji obwodu, została zastosowana do pełnofalowej syntezy filtrów falowodowych pasmowo-przepustowych. Ekstrakcja biegunów wykonywana jest w oparciu metodę Cauchyłego. Przestawiona technika pozwana na znalezienie wymiarów geometrycznych struktur filtrujących o zadanej topologii bez konieczności wcześniejszej syntezy układów oraz przy założeniu losowego wyboru wstępnych wymiarów geometrycznych układu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
IEEE MICROWAVE AND WIRELESS COMPONENTS LETTERS nr 12, wydanie 12, strony 470 - 472,
ISSN: 1531-1309
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Kozakowski P., Mrozowski M.: Automated CAD of coupled resonator filters// IEEE MICROWAVE AND WIRELESS COMPONENTS LETTERS. -Vol. 12., iss. 12 (2002), s.470-472
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi