Hierarchiczna Pareto-optymalizacja obserwatorów detekcyjnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Hierarchiczna Pareto-optymalizacja obserwatorów detekcyjnych

Abstrakt

W niniejszym rozdziale omawiana jest nowa metoda nieostrego, eksperckiego uporządkowania funkcji kryterialnych odpowiednich dla ewolucyjnych i chmarowych podejść do (iteracyjnego) rozwiązywania wielokryterialnych zadań optymalizacyjnych, w których korzysta się z idei rodzajnika genetycznego opartego na podziale zbioru funkcji celu na odpowiednie podzbiory (subkryteria). Podział ten odnosi się do pokrewieństwa w przestrzeni kryterialnej (i charakteru rozważanych celów). W odróżnieniu od podejścia GGA (ang. Genetic Gender Algorithm) nie stosuje się tu dynamicznego opatrywania ocenianych osobników atrybutem rodzajnika (wariantu) genetycznego.W rozdziale, po wprowadzeniu ważniejszych pojęć, prezentuje się wyniki przykładowych poszukiwań (ewolucyjnej optymalizacji) oraz jakościową ocenę zaprojektowanych w ten sposób układów detekcyjnych, opartych na liniowym obserwatorze, służących do monitoringu systemu sterowania układem napędowym okrętu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Systemy wykrywające, analizujące i tolerujące usterki strony 171 - 178
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Kowalczuk Z., Białaszewski T.: Hierarchiczna Pareto-optymalizacja obserwatorów detekcyjnych// Systemy wykrywające, analizujące i tolerujące usterki/ ed. red. Zdzisław Kowalczuk. Gdańsk: Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWNT, 2009, s.171-178
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 47 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi