Wyniki wyszukiwania dla: WIELOKRYTERIALNA OPTYMALIZACJA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: WIELOKRYTERIALNA OPTYMALIZACJA

Wyniki wyszukiwania dla: WIELOKRYTERIALNA OPTYMALIZACJA

 • Ewolucyjna wielokryterialna optymalizacja obserwatorów detekcyjnych

  Publikacja

  W artykule omawiane są możliwości wykorzystania ewolucyjnych metod poszukiwań z wykorzystaniem niszowania oraz rodzajnika genetycznego w rozwiązań wielokryterialnych zadań optymalizacyjnych układów diagnostyki. W omawianych typach algorytmów ewolucyjnych zastosowano metody rankingowe, które cechują się znaczną uniwersalnością i użytecznością w porównaniu do metod klasycznych. Jako przykład ilustrujący rozważane podejścia przedstawia...

 • Wielokryterialna optymalizacja detekcyjnych obserwatorów z zastosowaniem rodzajnika genetycznego.

  Publikacja

  Przedstawia się nowe podejście rozwiązywania zadań wielokryterialnej optymalizacji oparte na algorytmach genetycznych, w których każdemu rozwiązaniu przyporządkowana jest dodatkowa informacja o stopniu jego przynależności dodanego podzbioru kryteriów, sygnowanego określonym genetycznym rodzajnikiem.

 • Wielokryterialna optymalizacja parametryczna układów z zastosowaniem algorytmów ewolucyjnych

  Publikacja

  - Rok 2007

  Książka przedstawia metody optymalnego projektowania układów, które służą na przykład przetwarzaniu sygnałów, automatycznemu sterowaniu, diagnostyce itp., oparte na sztucznej inteligencji. Poza realizacją podstawowych funkcji układy takie powinny odznaczać się również innymi praktycznymi cechami, takimi jak odporność na zmiany istotnych parametrów projektowych czy też niewrażliwość na zewnętrzne zakłócenia. W tego rodzaju zadaniach...

 • Wielokryterialna optymalizacja parametryczna układów z zastosowaniem algorytmów ewolucyjnych

  Publikacja

  - Rok 2006

  Niniejsza rozprawa prezentuje możliwości zastosowania podejścia genetycznego do zagadnień wielokryterialnej optymalizacji w przestrzeniach wielowymiarowych z wykorzystaniem koncepcji optymalności w sensie Pareto. Doktorant przedstawia efektywne procedury rozwiązywania problemów projektowych definiowanych w postaci zadań wielokryterialnej syntezy układów przetwarzania sygnałów. W szczególności uwzględniono dwa przykładowe zadania...

 • Ewolucyjna optymalizacja wielokryterialna w automatyce i diagnostyce.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Rozważa się problem optymalizacji wielokryterialnej. Zadania tego rodzaju mogą być skutecznie rozwiązywane za pomocą metod ewolucyjnych z zastosowaniem wprowadzonego ostatnio pojęcia genetycznego rodzajnika, wywodzonego ze stopnia przystosowania analizowanych osobników i stosowanego podczas krzyżowania w procesie wielokryterialnej optymalizacji.

 • Wielokryterialna rodzajnikowa optymalizacja ewolucyjna układów sterowania i diagnostyki

  Publikacja

  - Rok 2006

  W pracy rozważa się problem optymalizacji wielokryterialnej. Zadania tego rodzaju mogą być skutecznie rozwiązywane za pomocą metod ewolucyjnych z zastosowaniem zaproponowanego ostatnio pojęcia genetycznego rodzajnika, wywodzonego ze stopnia przystosowania analizowanych osobników (rozwiązań) i stosowanego podczas krzyżowania w procesie wielokryterialnej optymalizacji. Do oceny uzyskiwanych rozwiązań tego rodzaju problemów wykorzystywać...

 • Optymalizacja wielokryterialna w procesie doboru projektów w środowisku wieloprojektowym

  Publikacja

  - Rok 2005

  Jedynym z problemów napotkanych w środowisku wieloprojektowym jest odpowiedni dobór projektów, czyli okreslenie, które przedsiewzięcia nalezałoby wykonać w danym okresie. Chodzi nie tylko o to, aby dobrze ro te właściwe w sposób poprawny. W pracy zaprezentowano model procesu decyzyjnego doboru projektów, w ramach którego wyeksponowano kryteria podejmowania decyzji, ocenę projektów wg różnych kryteriów,problem optymalizacji wielokryterialnej...

 • Gender approach to multi-objective optimization of detection systems by pre-selection of criteria

  Publikacja

  A novel idea of performing evolutionary computations for solving highly-dimensional multi-objective optimization (MOO) problems is proposed. The information about individual genders is applied. This information is drawn out of the fitness of individuals and applied during the parental crossover in the evolutionary multi-objective optimization (EMO) processes. The paper introduces the principles of the genetic-gender approach (GGA)...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Rodzajnikowy dobór struktury kryteriów w zadaniach wielokryterialnej optymalizacji systemów decyzyjnych

  Artykuł poświęcony jest problemowi doboru kryteriów i ich klasyfikowania na grupy rodzajnikowe (warianty w kategoriach suboptymalności) w zadaniach wielokryterialnej optymalizacji systemów decyzyjnych, które związane są m.in. z projektowaniem systemów diagnostyki oraz układów sterowania. Celem proponowanego podejścia jest efektywne poszukiwanie rozwiązań w zadaniach optymalizacyjnych wyrażonych za pomocą wielu kryteriów, gdzie...

 • Hierarchiczna Pareto-optymalizacja obserwatorów detekcyjnych

  Publikacja

  W niniejszym rozdziale omawiana jest nowa metoda nieostrego, eksperckiego uporządkowania funkcji kryterialnych odpowiednich dla ewolucyjnych i chmarowych podejść do (iteracyjnego) rozwiązywania wielokryterialnych zadań optymalizacyjnych, w których korzysta się z idei rodzajnika genetycznego opartego na podziale zbioru funkcji celu na odpowiednie podzbiory (subkryteria). Podział ten odnosi się do pokrewieństwa w przestrzeni kryterialnej...

 • Zastosowanie rodzajnika genetycznego jako kryterialnego niszowania.

  Publikacja

  Prezentowane jest nowe podejście do rozwiązywania zadań wielokryterialnej optymalizacji oparte na algorytmach ewolucyjnych, w których każdemu rozwiązaniu przyporządkowana jest informacja o stopniu jego przynależności do danego podzbioru kryteriów, sygnowanego określonym genetycznym rodzajnikiem.

 • Multi gender genetic optimization of diagnostic observers.

  Publikacja

  W pracy przedstawiana jest nowa metoda rozwiązywania zadań wielokryterialnej optymalizacji. W omawianej metodzie wykorzystywana jest informacja o genetycznym rodzajniku osobnika w celu odpowiedniego rozróżnienia i agregacji wielu kryteriów. Charakterystyczne cechy mechanizmu są prezentowane na przykładzie wielokryterialnej optymalizacji detekcyjnych obserwatorów stanu.

 • Periodic and continuous niching in genetic optimization of detection observers.

  Publikacja

  Niszowanie stanowi mechanizm, którego celem jest utrzymanie gorzej przystosowanych osobników tak, aby populacja była różnorodna (zawierała także osobniki przeciętne i słabiej przystosowane). Niszowanie prowadzi do utrzymania odpowiedniej liczby istniejących gatunków, zarówno tych bardziej licznych (lepiej przystosowanych), jak i tych mniej licznych (słabiej przystosowanych), a przez to zapobiega przedwczesnej zbieżności algorytmów....

 • Ewolucyjne metody wielokryterialnej optymalizacji układów detekcji.

  Publikacja

  W pracy omawiane są możliwości wykorzystania mechanizmów niszowania oraz rodzajnika genetycznego w ewolucyjnym poszukiwaniu rozwiązań wielokryterialnych zadań optymalizacyjnych. W omawianych typach algorytmów ewolucyjnych zastosowano metody rankingowe, które cechują się znaczną uniwersalnością i użytecznością w porównaniu do metod klasycznych. Jako przykład ilustrujący rozważane podejścia przedstawia się metodologię konstruowania...