Optymalizacja wielokryterialna w procesie doboru projektów w środowisku wieloprojektowym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Optymalizacja wielokryterialna w procesie doboru projektów w środowisku wieloprojektowym

Abstrakt

Jedynym z problemów napotkanych w środowisku wieloprojektowym jest odpowiedni dobór projektów, czyli okreslenie, które przedsiewzięcia nalezałoby wykonać w danym okresie. Chodzi nie tylko o to, aby dobrze ro te właściwe w sposób poprawny. W pracy zaprezentowano model procesu decyzyjnego doboru projektów, w ramach którego wyeksponowano kryteria podejmowania decyzji, ocenę projektów wg różnych kryteriów,problem optymalizacji wielokryterialnej i praktyczne zasady realizacji procesu decyzyjnego.

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Wirkus M.: Optymalizacja wielokryterialna w procesie doboru projektów w środowisku wieloprojektowym // / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi