Wielokryterialna rodzajnikowa optymalizacja ewolucyjna układów sterowania i diagnostyki - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wielokryterialna rodzajnikowa optymalizacja ewolucyjna układów sterowania i diagnostyki

Abstrakt

W pracy rozważa się problem optymalizacji wielokryterialnej. Zadania tego rodzaju mogą być skutecznie rozwiązywane za pomocą metod ewolucyjnych z zastosowaniem zaproponowanego ostatnio pojęcia genetycznego rodzajnika, wywodzonego ze stopnia przystosowania analizowanych osobników (rozwiązań) i stosowanego podczas krzyżowania w procesie wielokryterialnej optymalizacji. Do oceny uzyskiwanych rozwiązań tego rodzaju problemów wykorzystywać można metody: ważonych zysków, odległości, sekwencyjnych ograniczeń nierównościowych lub rankingu według Pareto-optymalności. W pracy omawia się rodzajnikowy mechanizm genetyczny i jego działanie ilustruje przykładami wielokryterialnej syntezy wybranych układów automatyki (regulatorów i obserwatorów).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Współczesne techniki regulacji i pomiarów oraz metody sterowania : praca zbiorowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Skoczowskiemu strony 237 - 250
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kowalczuk Z.: Wielokryterialna rodzajnikowa optymalizacja ewolucyjna układów sterowania i diagnostyki// Współczesne techniki regulacji i pomiarów oraz metody sterowania : praca zbiorowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Skoczowskiemu/ ed. red. nauk. S. Bańka ; Komitet Automatyki i Robotyki . Polska Akademia Nauk. Szczecin: Wydaw. Ucz. Politechniki Szczecińskiej, 2006, s.237-250
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi