Automatyczna klasyfikacja artykułów Wikipedii - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Automatyczna klasyfikacja artykułów Wikipedii

Abstrakt

Wikipedia- internetowa encyklopedia do organizacji artykułów wykorzystuje system kategorii. W chwili obecnej proces przypisywania artykułu do odpowiednich kategorii tematycznych realizowany jest ręcznie przez jej edytorów. Zadanie to jest czasochłonne i wymaga wiedzy o strukturze Wikiedii. Ręczna kategoryzacja jest również podatna na błędy wynikające z faktu, że przyporządkowanie artykułu don kategorii odbywa się w oparciu o arbitralną decyzję człowieka. W artykule przedstawiono podejście oparte na klasyfikatorze SVM dokonujacego takiej kategoryzacji automatycznie. Zbadane zostało działanie klasyfikatora w sytuacji uzycia dwóch różnych sposobów reprezentacji dokumentów: opartegoa na powiązaniach pomiędzy artykułami oraz na podstawie słów występujacych w tekście. uzyskane wyniki przeprowadzonych eksperymentów autoamtycznej klasyfikacji porównane zostały z już istniejącymi przyporządkowaniami dokonanymi przez edytorów Wikipedii.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 19, strony 113 - 118,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Szymański J., Roman M., Borczuch G., Szulgo R.: Automatyczna klasyfikacja artykułów Wikipedii// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 19., nr. Nr 8 (2010), s.113-118
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi