Automatyzacja procesu analizy odręcznych schematów blokowych i oceny ich estetyki - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Automatyzacja procesu analizy odręcznych schematów blokowych i oceny ich estetyki

Abstrakt

W pracy przedstawiono problem konwersji ręcznie tworzonych rysunków technicznych na postać cyfrową. Skupiono się na odręcznie rysowanych schematach blokowych, ich analizie i estetycznej prezentacji. Zaprezentowano problemy wstępnego przetwarzania i segmentacji rysunków odręcznych i podano propozycje ich rozwiązania. Do celów analizy schematów blokowych zaproponowano algorytmy rozpoznawania elementów schematu. Podczas interpretacji schematów wykorzystywana jest autorska gramatyka grafowa. Sformułowano również kryterium, pozwalające ocenić estetykę schematów blokowych. Zaprezentowano algorytmy umożliwiające wykorzystanie kryterium do automatycznej optymalizacji wyglądu schematów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 78 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi