Awaria ujęcia drenażowego wód podziemnych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Awaria ujęcia drenażowego wód podziemnych.

Abstrakt

W obecnej dobie dochodzi dość często niekontrolowanego niszczenia starych, istniejących systemów drenażowych w wyniku prowadzonych procesów inwestycyjnych. W artykule przedstawiono opis zaistniałej awarii ujęcia drenażowego wód podziemnych, będącej wynikiem działalności człowieka. Przedstawiono również analizę warunków gruntowo-wodnych wraz z propozycją zabezpieczenia miejsca awarii i poprawy bezpieczeństwa obiektów na przyległych posesjach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Bolt A., Sterpejkowicz-Wersocki W.: Awaria ujęcia drenażowego wód podziemnych.// Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo.. -., nr. nr 28 (2006), s.287-296
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi