Badania doświadczalne stalowych powłok walcowych poddanych działaniu podciśnienia - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania doświadczalne stalowych powłok walcowych poddanych działaniu podciśnienia

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Problemy naukowo-badawcze budownictwa. T. 6, Badawczo-projektowe zagadnienia w budownictwie strony 279 - 286
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Białek T.: Badania doświadczalne stalowych powłok walcowych poddanych działaniu podciśnienia// Problemy naukowo-badawcze budownictwa. T. 6, Badawczo-projektowe zagadnienia w budownictwie/ ed. pr. zbior. pod red. A. Łapko, M. Broniewicza, J. A. Prusiel ; Polska Akademia Nauk Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej. Białystok: Wydaw. Politech. Białost., 2008, s.279-286
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Meta Tagi