Badania eksperymentalne modelu zbiornika stalowego poddanego wstrząsom górniczym i sejsmicznym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania eksperymentalne modelu zbiornika stalowego poddanego wstrząsom górniczym i sejsmicznym

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań eksperymentalnych dotyczących odporności na wstrząsy górnicze i trzęsieni ziemi konstrukcji stalowych zbiorników walcowych. Badania przeprowadzono na stole sejsmicznym poddając wymuszeniom dynamicznym model zbiornika przy różnym poziomie wypełnienia wodą. Wyniki badań pokazują, iż poziom wypełnienia ma istotny wpływ na zachowanie się zbiornika. Zauważono, iż wypełniania zbiornika prowadzi początkowo do spadku wartości ekstremalnych przyspieszeń, jednak po przekroczeniu pewnego poziomu wody ta prawidłowość ulega odwróceniu. Stwierdzono również, iż wstrząsy górnicze mogą być w niektórych przypadkach bardziej niekorzystne niż wstrząsy sejsmiczne ze względu na wyższe wartości dominujących częstotliwości.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Aktualne problemy wpływów sejsmicznych i parasejsmicznych na budowle.- Tom I Zagadnienia normalizacyjne i materiałowo-konstrukcyjne dotyczące wpływów sejsmicznych i parasejsmicznych strony 35 - 50
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Burkacki D., Jankowski R.: Badania eksperymentalne modelu zbiornika stalowego poddanego wstrząsom górniczym i sejsmicznym// Aktualne problemy wpływów sejsmicznych i parasejsmicznych na budowle.- Tom I Zagadnienia normalizacyjne i materiałowo-konstrukcyjne dotyczące wpływów sejsmicznych i parasejsmicznych/ ed. Praca zbiorowa pod red. Krzysztofa Stypuły Kraków: Wydawnictwo PK, 2015, s.35-50
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 32 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi