Badania eksperymentalne zderzeń pomiędzy wieżami w szeregu poddanymi wymuszeniu sejsmicznemu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania eksperymentalne zderzeń pomiędzy wieżami w szeregu poddanymi wymuszeniu sejsmicznemu

Abstrakt

Istotnym problemem podczas projektowania elementów, bądź całych konstrukcji, poddanych obciążeniom dynamicznym (takim jak wybuch, uderzenie pojazdem, trzęsienie ziemi) jest ich bezpieczeństwo oraz podatność. Rodzaj obciążenia determinuje zachowanie się konstrukcji. Należy pamiętać, iż obciążenie quasi-statyczne czy statyczne wywoła inna odpowiedź w stosunku do działającego obciążenia dynamicznego. Zjawisko uderzenia jest więc problemem bardzo złożonym, rozważanym w wielu pracach oraz badaniach, zarówno numerycznych jak i eksperymentalnych.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Nowe trendy w naukach inżynieryjnych 4 strony 27 - 36
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Sołtysik B., Jankowski R.: Badania eksperymentalne zderzeń pomiędzy wieżami w szeregu poddanymi wymuszeniu sejsmicznemu// Nowe trendy w naukach inżynieryjnych 4/ ed. M. Kuczera Kraków: Creativetime, ul. Mehoffera 10, 31-322 Kraków, 2013, s.27-36
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi