Badania niezawodności środowiskowej okrętowej instalacji sanitarnej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania niezawodności środowiskowej okrętowej instalacji sanitarnej

Abstrakt

Przedstawiono wyniki badań, które wykonano w oparciu o opracowany przez autora probabilistyczny model do oceny niezawodności środowiskowej okrętowej instalacji sanitarnej. Badano jaki jest wpływ poziomu niezawodności poszczególnych elementów technicznych, wchodzących w skład instalacji, na roczną niezawodność środowiskową całej instalacji. Roczna niezawodność środowiskowa oznacza prawdopodobieństwo, że w ciągu roku nie zostaną naruszone wymagania konwencji MARPOL, w wyniku eksploatacji instalacji sanitarnej. Badania zostały przeprowadzone z uwzględnieniem tzw. czynnika ludzkiego. Przyjęto, że okrętowa instalacja sanitarna jest wyposażona w biologiczno - chemiczną oczyszczalnię ścieków typu LK firmy WARMA Grudziądz.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Liberacki R.: Badania niezawodności środowiskowej okrętowej instalacji sanitarnej// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi