BADANIA POMIAROWE I ANALIZA PRZYDATNOŚCI METODY RSS DLA POTRZEB RADIOLOKALIZOWANIA - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

BADANIA POMIAROWE I ANALIZA PRZYDATNOŚCI METODY RSS DLA POTRZEB RADIOLOKALIZOWANIA

Abstrakt

Referat dotyczy lokalizowania obiektów w sieciach radiokomunikacyjnych, pracujących w specyficznym środowisku propagacji fal radiowych, jakim jest terminal kontenerowy. Opisano podstawy teoretyczne metody RSS (Received Signal Strength), w której szacuje się odległości pomiędzy stacjami referencyjnymi a lokalizowanym obiektem na podstawie znajomości modelu propagacyjnego opisującego tłumienie fali radiowej. Przedstawiono metodykę wykonanych badań pomiarowych na terenie portu kontenerowego DCT (Deepwater Container Terminal) w Gdańsku. Natomiast w głównej części zaprezentowano uzyskane wyniki z przeprowadzonych badań pomiarowo-symulacyjnych wraz z podsumowaniem.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 444 - 447,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Ambroziak S., Katulski R., Stefański J.: BADANIA POMIAROWE I ANALIZA PRZYDATNOŚCI METODY RSS DLA POTRZEB RADIOLOKALIZOWANIA// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 6 (2013), s.444-447
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi