Badania pomiarowe jakości transmisji wąskopasmowych w obecności zakłóceń UWB IR - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania pomiarowe jakości transmisji wąskopasmowych w obecności zakłóceń UWB IR

Abstrakt

Referat przedstawia wyniki pomiarów laboratoryjnych jakości transmisji w systemach wąskopasmowych (mierzonej bitową stopą błędów) w obecności ultra-szerokopasmowych zakłóceń radia impulsowego. Opisano budowę stanowiska pomiarowego i strukturę zakłócającego sygnału UWB, zarówno zgodnego ze standardem IEEE 802.15.4a jak i zmodyfikowanego przez zmianę struktury czasowej nadawanej sekwencji impulsów.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 404 - 407,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Sadowski J.: Badania pomiarowe jakości transmisji wąskopasmowych w obecności zakłóceń UWB IR// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. nr 6 (2010), s.404-407
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi