Badania projektowe i odbiorcze geosyntetyków stosowanych w budownictwie hydrotechnicznym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania projektowe i odbiorcze geosyntetyków stosowanych w budownictwie hydrotechnicznym

Abstrakt

Poszczególne rodzaje geosyntetyków stosowane w konstrukcjach inżynierskich, wykorzystywane w różny sposób, wymagają prowadzenia badań zgodnych z ich przyszłym przeznaczeniem. Dotychczas prowadzone prace normalizacyjne w dziedzinie geosyntetyków dotyczą jednoznaczności metodyki badań cech tych wyrobów, ich trwałości oraz wymagań jakie stawia się geosyntetykom wykorzystywanym w określonych zastosowaniach. W normach zharmonizowanych określono jakie cechy wyrobów powinny być podawane przez producentów przy dopuszczeniu na rynek, jak również podano metody ich określania, sposób prowadzenia kontroli produkcji i oceny trwałości wyrobów geosyntetycznych. Normy te umożliwiają producentom opis geotekstyliów i wyrobów pokrewnych na podstawie deklarowanych wartości właściwości odpowiednich do danego zastosowania i określonych na podstawie konkretnej metody badań. Mogą one być również stosowane przez projektantów, użytkowników itp., w celu określenia odpowiednich funkcji i warunków stosowania wyrobu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Bolt A., Duszyńska A.: Badania projektowe i odbiorcze geosyntetyków stosowanych w budownictwie hydrotechnicznym// Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Budownictwo Lądowe.. -., nr. nr 60 (2006), s.9-15
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi