Badanie i analiza dokładności wyznaczania położenia osób w sieciach WBAN

Abstrakt

Przedstawiono dwie najczęściej spotykane metody monitorowania poruszających się osób w środowiskach zamkniętych stosowane w sieciach WBAN, nawigację inercyjną oraz radiolokalizację. Sprawdzono dokładność wyznaczania estymaty położenia dla każdej z nich na podstawie przeprowadzonych badań pomiarowych, wykorzystując wykonane urządzenia pomiarowe.

Cytowania

0
CrossRef
0
Web of Science
0
Scopus

Informacje szczegółowe

Kategoria: Publikacja w czasopiśmie
Typ: artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w: Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 82 - 88,
ISSN: 1230-3496
Język: polski
Rok wydania: 2017
Opis bibliograficzny: Rajchowski P., Cwalina K.: Badanie i analiza dokładności wyznaczania położenia osób w sieciach WBAN// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 2-3 (2017), s.82-88
DOI: 10.15199/59.2017.2-3.7
wyświetlono 23 razy
Meta Tagi