Badanie i analiza dokładności wyznaczania położenia osób w sieciach WBAN - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie i analiza dokładności wyznaczania położenia osób w sieciach WBAN

Abstrakt

Przedstawiono dwie najczęściej spotykane metody monitorowania poruszających się osób w środowiskach zamkniętych stosowane w sieciach WBAN, nawigację inercyjną oraz radiolokalizację. Sprawdzono dokładność wyznaczania estymaty położenia dla każdej z nich na podstawie przeprowadzonych badań pomiarowych, wykorzystując wykonane urządzenia pomiarowe.

Cytowania

  • 0
    CrossRef
  • 0
    Web of Science
  • 0
    Scopus

Piotr Rajchowski, Krzysztof Cwalina. (2017). Badanie i analiza dokładności wyznaczania położenia osób w sieciach WBAN, (2-3), 82-88. https://doi.org/10.15199/59.2017.2-3.7

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Rajchowski P., Cwalina K.: Badanie i analiza dokładności wyznaczania położenia osób w sieciach WBAN// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 2-3 (2017), s.82-88

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi