Badanie metody pomiaru impedancji pętli zwarciowej wykorzystującej składowe fazora napięcia - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie metody pomiaru impedancji pętli zwarciowej wykorzystującej składowe fazora napięcia

Abstrakt

W rozprawie badaniom poddano dwie metody pomiaru imepdancji pętli: metodę z przesunięciem oraz metodę wektorową. Celem tych badań była dogłębna analiza właściwości metrologicznych rozwiązań układowych, stosowanych w miernikach impedancji pętli zwarciowej z rezystancyjnym obciążeniem pomiarowym, z punktu widzenia realizowanych w nich procedur pomiarowych, oraz opracowanie i analiza metody do wzorcowania mierników impedancji pętli zwarciowej eliminującej wpływ impedancji źródła na wynik pomiaru.Wyniki badań metody z przesunięciem ψ i metody wektorowej, pozwoliły sprecyzować zasady wyboru metody pomiarowej w zależności od parametrów sieci oraz opracować i zbudować fizyczny model miernika impedancji pętli zwarciowej realizujący obie metody.W rozprawie przedstawiono także sposób i układ umożliwiający dokładne wzorcowanie mierników impedancji, w których mierzoną impedancję wyznacza się na podstawie składowych ortogonalnych napięcia.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 52 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi