Badanie skutków zwarć łukowych w rozdzielnicach osłoniętych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie skutków zwarć łukowych w rozdzielnicach osłoniętych

Abstrakt

W pracy przedstawiono metody obliczania mocy i energii łuku elektrycznego, jak również ciśnienia oraz temperatury gazu wewnątrz rozdzielnic osłoniętych z izolacją powietrzną pod-czas zwarć łukowych. W celu ograniczenia skutków niskonapięciowych zwarć łukowych przedstawiono oryginalną i dotąd nie spotykaną metodę jednofazowego wyłączania trójfazowych zwarć łukowych.Przeprowadzono analizę przepływu gazu przez szczelinowe i kanałowe reduktory ciśnienia.Omówiono metody obliczania naprężeń i ugięć drzwi rozdzielnic w warunkach dynamicz-nych zmian ciśnienia gazu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Partyka R.: Badanie skutków zwarć łukowych w rozdzielnicach osłoniętych. Gdańsk: Wydaw. Politech. Gdań., 2006. ISBN 83-7348-148-6
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 93 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi