Badanie stanu techniki dla stanowiska laboratoryjnego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie stanu techniki dla stanowiska laboratoryjnego

Słowa kluczowe

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Współczesne technologie i konwersja energii. - Tom I strony 309 - 320
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Kaczmarski A.: Badanie stanu techniki dla stanowiska laboratoryjnego// Współczesne technologie i konwersja energii. - Tom I/ ed. praca zbiorowa pod red. J. Szantyra. Gdańsk: Wydział Mechaniczny, 2013, s.309-320
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Meta Tagi