Bezpieczeństwo elektryczne na placu budowy. Cz. 2. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Bezpieczeństwo elektryczne na placu budowy. Cz. 2.

Abstrakt

W drugiej części artykułu zwrócono uwagę na środki ochrony przeciwporażeniowej stosowane na placu budowy. Przedstawiono wymagania aktualnych norm w zakresie doboru i stosowania środków ochrony przed dotykiem bezpośrednim i przy dotyku pośrednim. Omówiono zasady ochrony przeciwporażeniowej w warunkach ekstremalnego zagrożenia porażeniem oraz podano zakres kontroli stanu instalacji i urządzeń elektrycznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Czapp S.: Bezpieczeństwo elektryczne na placu budowy. Cz. 2.// Inżynier Budownictwa.. -., nr. nr 12 (2006), s.64-66
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi